Xin vui lòng để lại giải nghĩa của bạn vào ô facebook comment!

Có thể bạn chưa biết!

0phiếu
そうち vs lắp đặt trang thiết bị そうちする lắp đặt ráp xây lắp
0phiếu
0phiếu
わや Waya 1 "dùng để chỉ Waya", "Waya câu chuyện" 2 điều xấu. Như là không hợp lý. "Nỗi đau của cuộc họp là để Waya"
0phiếu
あらき‐さだお〔‐さだを〕【荒木貞夫】 Araki Sadao [1877-1966] người lính. tướng quân đội. Tokyo sinh. Các nam của Faction Imperial Way trong lý thuyết duy linh cụ chống cộng. Điều chỉnh tới 2,26 sự cố, sự việc sau khi làm nhiệm vụ dự trữ. Ông đã phục vụ như một quân đội tướng-Bunsho. Sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai, tù chung thân như một tội phạm chiến tranh loại A.
Để xem nhiều hơn, vui lòng nhấn vào danh sách đầy đủ hoặc các thẻ phổ biến.
Tra từ / 検索