Xin vui lòng để lại giải nghĩa của bạn vào ô facebook comment!

Có thể bạn chưa biết!

0phiếu
そうきんにん người chuyển tiền
0phiếu
からとりひき n giao dịch hư cấu hoặc giấy
0phiếu
トイトイホー【対対和】 Vs tiền Trong mạt chược, ba gạch cùng những gì đã được lên với một bộ kết hợp bốn bộ và trẻ em.
0phiếu
あき‐ごえ【秋肥】 Akikoe Phân bón áp dụng từ ngày cho đến khoảng tháng mười.
0phiếu
TRIỆP 手 14 シュウ す・る 摺 Gấp, chếp, xếp giấy thành từng tập,cũng gọi là tập. Như thủ triệp 手摺 tập tay viết,
Để xem nhiều hơn, vui lòng nhấn vào danh sách đầy đủ hoặc các thẻ phổ biến.
Tra từ / 検索