Xin vui lòng để lại giải nghĩa của bạn vào ô facebook comment!

Nghĩa Hán Việt của và cách đọc

0phiếu
15 lượt xem
LINH
17
レイ
よわい
0phiếu
よわい
n
(one's) age
0phiếu
よわい
n
tuổi (của một người)
Tra từ / 検索