Xin vui lòng để lại giải nghĩa của bạn vào ô facebook comment!

Nghĩa Hán Việt của và cách đọc

0phiếu
16 lượt xem
XUẤT/XÍCH
20
シュツ/ スチ
Hết một tấn tuồng gọi là nhất xích 一齣. Cũng đọc là nhất xuất.
0phiếu
こま
n
frame (e.g. in film)
0phiếu
こま
n
khung (ví dụ như trong phim)
Tra từ / 検索