Xin vui lòng để lại giải nghĩa của bạn vào ô facebook comment!

Nghĩa Hán Việt của và cách đọc

0phiếu
20 lượt xem
NGÂN/KHẨN
21
ギン/ ゴン
Lợi, chân răng.
Một âm là khẩn. Cắn xương, nhá xương.
0phiếu
はぐき
gums
0phiếu
はぐき
nướu
Tra từ / 検索