Xin vui lòng để lại giải nghĩa của bạn vào ô facebook comment!

Nghĩa Hán Việt của và cách đọc

0phiếu
26 lượt xem
KHAM/KHÁM
16
ガン/ カン
Cái nhà ở dưới tháp, cái khám thờ Phật. Cũng đọc là khám.
Chịu đựng.
Lấy.
0phiếu
がん
n
niche or alcove for an image
0phiếu
がん
n
thích hợp hoặc góc tường cho một hình ảnh
Tra từ / 検索