Xin vui lòng để lại giải nghĩa của bạn vào ô facebook comment!

Phân biệt ある và 持っている

+1 phiếu
260 lượt xem

Mình thấy nhiều bạn hay nói là 私はかさがあります。

Trong khi xem anime thì thấy các nhân vật lại hay hỏi là (あなたは)かさを持っていますか。

Vậy cách nói nào mới là đúng ?

được thêm ở mục Giải đáp tiếng Nhật bởi mrPhu
+1 phiếu
 
Giải nghĩa đúng nhất

Về cơ bản, ある là động từ trạng thái, chỉ sự tồn tại hay có mặt của một cái gì đó ở đâu đó. Còn 持っている là động từ, ngoài nghĩa là đang cầm nắm cái gì đó còn có nghĩa là đang sở hữu một cái gì đó.

Trong tiếng Việt, từ có vừa có nghĩa là sự sở hữu, vừa là chỉ sự có mặt của cái gì đó. Vì thế người Việt hay bị nhầm lẫn giữa ある và 持っている (giống như nhầm lẫn have và there is/are trong tiếng Anh vậy)

Trong trường hợp này, nói như anime mới là đúng vì trong cả 2 câu, người hỏi đều muốn nói tới sự sở hữu chiếc ô.

正解:(あなたは)かさを持っていますか。

được giải nghĩa bởi giaosuX
Tra từ / 検索