Xin vui lòng để lại giải nghĩa của bạn vào ô facebook comment!

完成 và 完了 khác nhau như thế nào vậy?

+1 phiếu
36 lượt xem

完成 và 完了 khác nhau như thế nào vậy? Vui lòng chỉ giúp!

được thêm ở mục Giải đáp tiếng Nhật bởi mrPhu
0phiếu

Nói một cách đơn giản thì 完成: một vật thể gì đó đã hoàn thành, đã thành hình, bắt đầu sử dụng được 完了: một việc gì đó đã kết thúc

được giải nghĩa bởi naudaphaphin
0phiếu

完成 là chủ yếu nói về việc một vật gì đó đã hoàn toàn hoàn thành. 完了 là chủ yếu nói về việc một việc(động tác) gì đó đã kết thúc. Ví dụ: Khi chế tạo xe, mặc dù xe chưa xong nhưng đã lắp xong bánh xe thì là 「タイヤの取り付け完了です」, còn khi lắp hết các bộ phận rồi thì sẽ là 「車の完成です」

được giải nghĩa bởi giaosuX
Tra từ / 検索