Xin vui lòng để lại giải nghĩa của bạn vào ô facebook comment!

Trong tiếng Nhật 「では」 và 「で」 và 「には」 khác nhau như thế nào?

+1 phiếu
70 lượt xem

Trong tiếng Nhật 「では」 và 「で」 khác nhau như thế nào? 「では」 và 「には」 khác nhau như thế nào?

được thêm ở mục Giải đáp tiếng Nhật bởi naudaphaphin
0phiếu

「で」 thì có rất nhiều cách dùng, trong câu hỏi không nói rõ nên mình xin chỉ nói về cách sử dụng 「で」 để chỉ nơi chốn.

「ここでタバコを吸わないで下さい」 Câu này miêu tả việc ở nơi này cấm hút thuốc. Đây là cách nói thông thường.

「ここではタバコを吸わないで下さい」 Câu này có nghĩa là ngoài việc miêu tả việc ở nơi này cấm hút thuốc thì còn hàm ý ám chỉ là ở nơi khác thì lại khác, có thể được hút thuốc.

Tóm lại, khi muốn nói môt cách so sánh đối lập, ở đây không được nhưng ở chỗ khác được thì dùng 「で」+「は」=「では」 Ở đây, 「で」 chỉ nơi chốn còn 「は」 chỉ sự so sánh đối lập.

Ví dụ:

「日本で日本語を勉強する」 -> Ý là Nhật Bản là nơi người nói học tiếng Nhật

「日本では日本語を勉強する」 Ý là ở Nhật thì học tiếng Nhật còn ở nước khác thì học cái khác.

「日本では日本語が使われる」 Ý là ở Nhật thì tiếng Nhật được sử dụng, còn ở nước khác thì tiếng khác được sử dụng.

・・・・・・

Còn 「では」 và 「には」 thì, nếu là chỉ nơi chốn thì giống nhau về cách dùng. 「で(は)」 dùng với động từ chỉ hành động. 「に(は)」 dùng với động từ chỉ trạng thái (tồn tại), ví dụ ある、いる、住んでいる、など

Phân biệt giữa 「に」 và 「には」 cũng giống hệt như với 「で」 và 「では」

日本には四季がある。 -> Nhật có bốn mùa (nhưng nước khác có thể khác) ここにはだれもいません。 -> Ở đây chẳng có ai (nhưng ở nơi khác có thể khác)

được giải nghĩa bởi giaosuX
Tra từ / 検索