Xin vui lòng để lại giải nghĩa của bạn vào ô facebook comment!

Phân biệt 作る, 創る và 造る

+1 phiếu
15 lượt xem

Mặc dùng cùng đọc là つくる nhưng cách dùng của 3 từ này khác nhau như thế nào vậy ?

được thêm ở mục Giải đáp tiếng Nhật bởi naudaphaphin
0phiếu

Mình copy được cái này từ internet.

– 作る có đối tượng hướng đến là những vật nhỏ hữu hình, những thứ vô hình và cả những thứ trừu tượng. Ví dụ : 合鍵(あいかぎ)を作る- “làm chìa khoá”, 料理を作る-“nấu món ăn”. Đối tượng hướng tới của từ 作る đều là “làm” những thứ nhỏ hữu hình. Ngoài ra 1 số từ trừu tượng như 空気を作る、料理を作る cũng có thể dùng được 作る.

– 創る được dùng khi tạo ra một vật nào đó từ trạng thái không có gì. Không kể vật đó là hữu hình hay vô hình. Từ này hay được dùng trong lĩnh vực nghệ thuật. Ví dụ : chắc hẳn các bạn cũng đã nghe từ 創刊 (xuất bản)? あれは全く新しい雑誌を「創った」ということなのです. Điều đó có nghĩa là một cuốn tạp chí mới hoàn toàn đã được tạo ra – 創った.

– 造る được dùng khi đối tượng được tạo ra là những vật hữu hình tương đối lớn. Ví dụ : nếu nói đến “làm sân vườn” chúng ta có cụm từ:「庭をつくる」- có thể được thay thế bằng cụm:「造園」. Tương tự như vậy “làm thuyền”-「船をつくる」có thể nói là: 「造船」. Liên quan tới việc sản xuất chế tạo, người ta cũng thường dùng 造る.

Một vài lưu ý :

– 創る Không nằm trong danh sách chữ Hán thưởng dùng. Do vậy 創る không được dùng trong các văn bản mang tính hành chính. Trong trường hợp đó, 作る sẽ được dùng thay thế.

– Chúng ta có các cụm từ 作画- vẽ tranh. 作曲 – sáng tác nhạc; và 作詞 – sáng tác thơ. Nếu suy nghĩ về đối tượng của từ つくる này thì chính xác phải dùng động từ 創る mới đúng. Chính vì những trường hợp như vậy mà nảy sinh những trường hợp có sự biến đổi về từ ngữ và hán tự : 作曲 = 曲を創る

Tóm lại :

作る dùng cho những vật hữu hình, vô hình và cả những thứ trừu tượng với kích thước tương đối nhỏ.

創る hướng tới những thứ xuất phát từ số 0 bất kể hữu hình hay vô hình.

Còn 造る thường dùng để nói về những vật hữu hình có kích thước khá lớn.

nguồn: tuhoconline.net

được giải nghĩa bởi naudaphaphin
Tra từ / 検索