Xin vui lòng để lại giải nghĩa của bạn vào ô facebook comment!

慣れる và 馴れる đều là なれる, vậy chúng khác nhau như thế nào ?

0phiếu
19 lượt xem

慣れる và 馴れる đều là なれる, vậy chúng khác nhau như thế nào ? Xin vui lòng chỉ giúp!

được thêm ở mục Giải đáp tiếng Nhật bởi naudaphaphin
Tra từ / 検索