Xin vui lòng để lại giải nghĩa của bạn vào ô facebook comment!

上げる và 挙げる đều là あげる. Chúng có gì khác nhau không vậy? Làm sao để phân biệt ?

0phiếu
119 lượt xem

上げる và 挙げる đều là あげる. Chúng có gì khác nhau không vậy? Làm sao để phân biệt ? Ví dụ: 全力をあげる 実績をあげる

Trong 2 câu trên, dùng từ nào mới đúng ?

được thêm ở mục Giải đáp tiếng Nhật bởi naudaphaphin
0phiếu

Cả hai từ này đều có nhiều giải nghĩa nếu tra từ điển, nhưng nghĩa đại khái thì như sau:

上げる
  • Đưa cái gì đó ở chỗ thấp lên chỗ cao
  • nâng cao mức độ lên
挙げる
  • giương(đưa) tay hoặc cánh tay lên
  • 事を起こす = gây ra chuyện gì đó; làm cho chuyện gì đó xảy ra

Như vậy, điểm khác nhau quan trọng là:

上げる
  • đối nghịch với 下がる, tức là hạ xuống
挙げる
  • ngoài nghĩa 上がる còn được dùng khi gây ra/làm cho xảy ra chuyện gì đó

Ví dụ:

ポイントを上げる


Trong câu hỏi trên, cách dùng đúng sẽ là 全力を挙げる -> nghĩa là dốc toàn lực; toàn lực thì không thể đong đếm được nên cũng không nâng lên được
Còn câu còn lại thì tùy văn cảnh, như sau: 実績を上げる -> nếu văn cảnh có ý là nâng cao thành tích 実績を挙げる -> nếu văn cảnh có ý là khoe thành tích.

được giải nghĩa bởi giaosuX
Tra từ / 検索