Xin vui lòng để lại giải nghĩa của bạn vào ô facebook comment!

Ý nghĩa tiếng Nhật của "ngải cứu":

0phiếu
10 lượt xem
Phiên âm Hiragana và cách viết thông thường (dùng Kanji):

よもぎ

được thêm ở mục Việt - Nhật bởi giaosuX
Tra từ / 検索