Xin vui lòng để lại giải nghĩa của bạn vào ô facebook comment!

Ý nghĩa tiếng Việt của ?/即/則:

0phiếu
4 lượt xem
Cách đọc, giải nghĩa và ví dụ:

そく【×?/即/則】

⇒乾漆(かんしつ)2

Tra từ / 検索