Xin vui lòng để lại giải nghĩa của bạn vào ô facebook comment!

Ý nghĩa tiếng Việt của ヘルパンギーナ:

0phiếu
21 lượt xem
Cách đọc, giải nghĩa và ví dụ:

bệnh tay chân miệng

0phiếu
herpangina
0phiếu

の‐ま【々】

Bệnh viêm họng mụn nước.

Một loại viêm họng do virut gây ra. Đặc trưng là sốt cao và phát ban ở yết hầu niêm mạc. Thường gặp ở trẻ, nhưng nó cũng lành trong khoảng một tuần mà không cần điều trị đặc biệt.

0phiếu

ヘルパンギーナ(herpangina)

ウイルスによって起こる咽頭(いんとう)炎の一種。高熱と咽頭粘膜の発疹(ほっしん)が特徴。乳幼児に多いが、特別な治療をしなくても1週間ほどで治癒する。

0phiếu
herpangina. A type of pharyngitis caused by a virus. Featuring high fever and eruption of the pharyngeal mucosa. It is common in infants, but it cures in about a week without special treatment.
Tra từ / 検索