Xin vui lòng để lại giải nghĩa của bạn vào ô facebook comment!

Ý nghĩa tiếng Việt của 冥器:

0phiếu
4 lượt xem
Cách đọc, giải nghĩa và ví dụ:
めいき

Đồ mã (để cúng)
được thêm ở mục Nhật - Việt bởi shuuu
Tra từ / 検索