Xin vui lòng để lại giải nghĩa của bạn vào ô facebook comment!

Ý nghĩa tiếng Việt của 齣撮り:

0phiếu
2 lượt xem
Cách đọc, giải nghĩa và ví dụ:

こまどり

n
khung ảnh
0phiếu
こまどり
n
photographic frame
0phiếu

こま‐どり【×齣撮り】

khung ảnh

Trong phim, chụp một khung hình. Nó được sử dụng, chẳng hạn như trong phim hoạt hình.

0phiếu

こま‐どり【×齣撮り】

映画で、1こまずつ撮影すること。アニメーションなどに用いられる。

0phiếu

Taking a picture

To film one at a time in a movie. It is used for animation etc.

Tra từ / 検索