Xin vui lòng để lại giải nghĩa của bạn vào ô facebook comment!

Ý nghĩa tiếng Nhật của "người trời":

0phiếu
5 lượt xem
Phiên âm Hiragana và cách viết thông thường (dùng Kanji):
n

てんじん

天人

THIÊN NHÂN

てんにん

天人

THIÊN NHÂN
Tra từ / 検索