Xin vui lòng để lại giải nghĩa của bạn vào ô facebook comment!

Ý nghĩa tiếng Việt của 沖積扇状地:

0phiếu
2 lượt xem
Cách đọc, giải nghĩa và ví dụ:

ちゅうせき‐せんじょうち〔‐センジヤウチ〕【沖積扇状地】

quạt phù sa

0phiếu

ちゅうせき‐せんじょうち〔‐センジヤウチ〕【沖積扇状地】

⇒扇状地

0phiếu

Alluvial fan

Tra từ / 検索