Xin vui lòng để lại giải nghĩa của bạn vào ô facebook comment!

Ý nghĩa tiếng Việt của 齟齬/鉏鋙:

0phiếu
1 lượt xem
Cách đọc, giải nghĩa và ví dụ:

そ‐ご【××齬/××鋙】

khác nhau

Đó là điều không lưới tốt. Khác nhau điều. Bất đồng. "Dẫn đến sự không thống nhất trong cả hai quan điểm", "kế hoạch đến sự mâu thuẫn."

0phiếu

そ‐ご【××齬/××鋙】

[名](スル)物事がうまくかみ合わないこと。食い違うこと。ゆきちがい。「両者の意見に―をきたす」「計画が―する」

0phiếu

Discrepancy

Things do not engage well. Different. Yellow cards. "Make inconsistency between opinions of both parties" "The plan is inconsistent"

Tra từ / 検索