Xin vui lòng để lại giải nghĩa của bạn vào ô facebook comment!

Ý nghĩa tiếng Việt của 龍神温泉:

0phiếu
1 lượt xem
Cách đọc, giải nghĩa và ví dụ:

りゅうじん‐おんせん〔‐ヲンセン〕【龍神温泉】

Rồng Hot Springs

suối nước nóng nằm trong Dragon Tanabe, quận Wakayama Ryujin. Nằm trên sông Hidaka thượng nguồn, chất lượng mùa xuân là đơn giản suối nước nóng.

0phiếu

りゅうじん‐おんせん〔‐ヲンセン〕【龍神温泉】

和歌山県田辺市龍神村龍神にある温泉。日高川上流に位置し、泉質は単純温泉。

0phiếu

Ryujin Onsen

Wakayama prefecture Tanabe City Ryujin village It is a hot spring in Ryujin. Located in the upper Hidaka River, spring quality is a simple hot spring.

Tra từ / 検索