Xin vui lòng để lại giải nghĩa của bạn vào ô facebook comment!

Ý nghĩa tiếng Việt của 龍野:

0phiếu
1 lượt xem
Cách đọc, giải nghĩa và ví dụ:

たつの【龍野】

Tatsuno

Thành phố mà là ở Hyogo Prefecture, phía tây nam. 2005 (2005) tháng mười, sáp nhập với Shingu Town, Ibogawa, Hyogo-Mitsu-cho, các Tatsuno.

0phiếu

たつの【龍野】

兵庫県南西部にあった市。平成17年(2005)10月、新宮町・揖保川(いぼがわ)町・御津(みつ)町と合併、たつの市となる。→たつの

0phiếu

Tatsuno

The city was in the southwestern part of Hyogo prefecture. In October, 2005, it will merge with Shingu Town, Kamogawa Town, Misu Town and become Tatsuno.

Tra từ / 検索