Xin vui lòng để lại giải nghĩa của bạn vào ô facebook comment!

Ý nghĩa tiếng Việt của 龍野市:

0phiếu
1 lượt xem
Cách đọc, giải nghĩa và ví dụ:

たつの‐し【龍野市】

Tatsuno phố

0phiếu

たつの‐し【龍野市】

⇒龍野

0phiếu

Tatsuno

Tra từ / 検索