Xin vui lòng để lại giải nghĩa của bạn vào ô facebook comment!

Ý nghĩa tiếng Việt của :

0phiếu
5 lượt xem
Cách đọc, giải nghĩa và ví dụ:

い‐ざる【×篅】

Cái nia

Nia làm bằng tre đan.

0phiếu

い‐ざる【×?/×篅】

竹を編んで作った器。ざる。〈新撰字鏡〉

0phiếu

A bowl made of bamboo.

Tra từ / 検索