Xin vui lòng để lại giải nghĩa của bạn vào ô facebook comment!

Ý nghĩa tiếng Việt của いちびはばき:

0phiếu
4 lượt xem
Cách đọc, giải nghĩa và ví dụ:

いちび‐はばき

quần bó ichibi

Một loại quần bó dệt bằng vỏ cây ichibi. Ngày xưa được dùng bởi những người phục dịch trong các efu hoặc vũ công.

0phiếu

いちび‐はばき【?麻脛巾】

イチビの皮を編んで作った脛巾。昔、衛府の随身(ずいじん)・舞人などが用いた。

0phiếu

Ichibi - Hababaki

A shinbun made by knitting a pea of ​​peach. Long ago, it was used by Beijing's disciples and dancers.

Tra từ / 検索