Xin vui lòng để lại giải nghĩa của bạn vào ô facebook comment!

Ý nghĩa tiếng Việt của ?:

0phiếu
2 lượt xem
Cách đọc, giải nghĩa và ví dụ:

ひおし‐こうどう〔‐カウダウ〕【×?押し坑道】

Hokke

Tra từ / 検索