Xin vui lòng để lại giải nghĩa của bạn vào ô facebook comment!

Những từ được nhiều bình chọn nhất

+2phiếu
えんぺい n,vs che giấu 旧悪を掩蔽する che giấu tội ác trong quá khứ tinh thực; hiện tượng che khuất Hiện tượng các hành tinh hay định tinh bị che khuất bởi việc mặt trăng chen vào giữa trái đất và hành tinh hay định tinh đó. Nó được sử dụng để đo l
+1 phiếu
へんたい n đội hình 五機が編隊を組む 5 máy (bay) kết thành đội hình
+1 phiếu
ちゃくよう n,vs mặc (quần áo); đội (nón, mũ, v.v..) là từ chỉ việc mang trang phục trên người. 制服を着用する Mặc đồng phục ヘルメットを着用のこと đội mũ
+1 phiếu
たんじゅう mật Dịch màu vàng hơi xanh, vị đắng và có tính kiềm được tiết từ gan ở hầu hết động vật có xương sống
+1 phiếu
そうたいてき adj-na tương đối 相対的に高度な内容を上の学年や学校段階に移行させる Chuyển đổi tương đối những nội dung tiến bộ lên các lớp cao hơn hoặc các cấp đào tạo. 〜に対する基礎研究開発の相対的な重要性 Tầm quan trọng tương đối của nền tảng nghiên cứu và phát triển đối với ~
+1 phiếu
とこう n xuất ngoại; đi ra nước ngoài 〜と関係のある個人や集団に対する渡航禁止令 lệnh cấm xuất ngoại đối với các cá nhân hay nhóm có liên quan đến ~
+1 phiếu
とこばらい n sự rời khỏi giường bệnh
+1 phiếu
きたい n sự hiếm có; sự khác thường; hiếm có; khác thường 希代の犯罪者 tội phạm khác thường
+1 phiếu
Điện thoại thông minh (Viết tắt của từ スマートフォン)
+1 phiếu
exp ちょうそくのしんぽ 長足の進歩 TRƯỜNG TÚC TIẾN BỘ Tạo những bước tiến lớn 長足の進歩を遂げる
+1 phiếu
Tôi thấy một số giáo viên đọc 良い年 là yoinen. Theo tôi thì đó là không đúng, phải vậy không ạ? Giống như 今年 (kotoshi), phải đọc là yoitoshi mới đúng chứ nhỉ ?
+1 phiếu
Mặc dùng cùng đọc là つくる nhưng cách dùng của 3 từ này khác nhau như thế nào vậy ?
+1 phiếu
Ví dụ: A:最新式のパソコンが欲しい ⇒ 「が」 chỉ đối tượng B:この品物が一番高い ⇒ 「が」 chỉ chủ thể Tại sao A lại là 「が」 chỉ đối tượng mà B lại là 「が」 chỉ chủ thể? Chẳng hiểu tiêu chuẩn phân biệt là gì nữa! Xin vui lòng chỉ giúp tôi cách nhìn nhận, phân biệt với. Xin vô cùng cám ơn!
+1 phiếu
Trong tiếng Nhật 「では」 và 「で」 khác nhau như thế nào? 「では」 và 「には」 khác nhau như thế nào?
+1 phiếu
完成 và 完了 khác nhau như thế nào vậy? Vui lòng chỉ giúp!
+1 phiếu
Mình thấy nhiều bạn hay nói là 私はかさがあります。 Trong khi xem anime thì thấy các nhân vật lại hay hỏi là (あなたは)かさを持っていますか。 Vậy cách nói nào mới là đúng ?
+1 phiếu
修理 và 修正 đều là sửa chữa. Vậy chúng khác nhau như thế nào vậy ?
0phiếu
めいき Đồ mã (để cúng)
0phiếu
そく【×?/即/則】 ⇒乾漆(かんしつ)2
Tra từ / 検索