Xin vui lòng để lại giải nghĩa của bạn vào ô facebook comment!

QUY ĐỊNH & CHÍNH SÁCH

1. Không cho phép mọi cá nhân, tổ chức lợi dụng phần thêm từ, thêm giải nghĩa và chia sẻ trên trang Kiwidic.com để thực hiện các hành vi trái phép như tuyên truyền, kích động, nói xấu, vu cáo, gây chia rẽ hoặc xuyên tạc… đi ngược lại chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

2. Không cho phép các hành vi lợi dụng thêm từ, thêm giải nghĩa để nói xấu cá nhân khác hoặc các mục đích mang tính chất cá nhân nhưng vi phạm các quy định của pháp luật

3. Tài khoản và thông tin, email của các thành viên, độc giả được bảo mật theo đúng chính sách của Google.

4. Mọi dữ liệu người dùng thêm vào đều được kiểm duyệt

5. Không cho phép spam nội dung hoặc spam các link từ các blog - website khác

6. Không được mạo danh người khác để lừa đảo

7. Không cho phép copy các bài viết trên kiwidic.com lên các blog - website khác mà không đảm bảo 1 trong hai điều kiện sau: được sự cho phép hoặc có để lại link về bài viết gốc.

8. Không viết những câu như: Từ này nghĩa là, nghĩa là mà viết trực tiếp nghĩa của từ vào phần giải nghĩa.

9. Khi điểm số của một giải nghĩa xuống đến -10 (tức là có 10 người không đồng ý với giải nghĩa đó), góp ý đó sẽ có thể bị xoá khỏi hệ thống.

10. Mọi vi phạm sẽ bị xóa không cần thông báo

11. Người dùng tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về những sai phạm do chính mình gây ra.

Kiwidic, Từ điển Nhật Việt Nhật online, cập nhật năm 2016
Tra từ / 検索