Xin vui lòng để lại giải nghĩa của bạn vào ô facebook comment!

Những từ liên quan tới [あじがも]

0phiếu
あじ‐がも〔あぢ‐〕【×䳑×鴨】 䳑 鴨 Bí danh của Baikal Teal.
Để xem nhiều hơn, vui lòng nhấn vào danh sách đầy đủ hoặc các thẻ phổ biến.
Tra từ / 検索