Xin vui lòng để lại giải nghĩa của bạn vào ô facebook comment!

Những từ liên quan tới [あじむらの]

0phiếu
あじむら‐の〔あぢむら‐〕【×䳑群の】 Trong 䳑 群 Ajigamo đang đổ xô cất từ có nghĩa là bạo loạn ré lên trong "Kayofu" "Sawaku". "䳑群trên Sawaki cinnamic của"
Để xem nhiều hơn, vui lòng nhấn vào danh sách đầy đủ hoặc các thẻ phổ biến.
Tra từ / 検索