Xin vui lòng để lại giải nghĩa của bạn vào ô facebook comment!

Những từ liên quan tới [かなえ]

0phiếu
かな‐え〔‐へ〕【×鼎】 vang lừng Nó được áp dụng cho việc sử dụng các nồi đun nước hiện nay, các tàu kim loại Trung Quốc cổ đại. Nó được đánh dấu bằng thường là ba chân. Từ đó nó đã được với các hoàng tử của nghi lễ và các dụng cụ nghi thức, nó đã trở thành một biểu tượng của ngai vàng sau đó. てい【×鼎】 vang lừng Vòng ba chân của tàu đã được s
0phiếu
かな‐え〔‐へ〕【×鬲】 鬲 Trong phần cấu hình của các ký tự Trung Quốc, nó được gọi là "鬲", chẳng hạn như "tài chính", "鬻". れき【×鬲】 鬲 Ba chân của tàu đã được sử dụng ở Trung Quốc cổ đại. Foot là rỗng, nó được sử dụng trong Nitaki. Ngoài ra những đồng khác của đất nung.
0phiếu
ĐỈNH 鼎 13 テイ かなえ 鼎 Cái đỉnh. Ðúc bằng loài kim, ba chân hai tai, lớn bé khác nhau, công dụng cũng khác. Vua Vũ 禹 nhà Hạ 夏 thu vàng trong chín châu lại, đúc làm chín cái đỉnh. Về đời Tam Ðại 三代 (Hạ 夏, Thương 商, Chu 周) cho là một vật rất trọng lưu truyền trong nước. Cho nên ai lấy được thiên hạ gọi là định đ
Để xem nhiều hơn, vui lòng nhấn vào danh sách đầy đủ hoặc các thẻ phổ biến.
Tra từ / 検索