Xin vui lòng để lại giải nghĩa của bạn vào ô facebook comment!

Những từ liên quan tới [そっとしておく]

0phiếu
cứ để như vậy; để mặc 泣いているのでそっとしておこう。 Nó đang khóc nên cứ mặc kệ nhé!
0phiếu
v そっとしておく Nó đang khóc nên cứ để mặc kệ nhé! 泣いているのでそっとしておこう。
0phiếu
Để xem nhiều hơn, vui lòng nhấn vào danh sách đầy đủ hoặc các thẻ phổ biến.
Tra từ / 検索