Xin vui lòng để lại giải nghĩa của bạn vào ô facebook comment!

Những từ liên quan tới [ひ押し坑道]

0phiếu
ひおし‐こうどう đường hầm mỏ đường hầm đào dọc theo hướng có quặng
Để xem nhiều hơn, vui lòng nhấn vào danh sách đầy đủ hoặc các thẻ phổ biến.
Tra từ / 検索