Xin vui lòng để lại giải nghĩa của bạn vào ô facebook comment!

Những từ liên quan tới [ほっけ]

0phiếu
ひおし‐こうどう〔‐カウダウ〕【×?押し坑道】 Hokke
0phiếu
ほっ‐け【法華】 Hokke ■ viết tắt của "Hokke shu". ■
0phiếu
ほっ‐け〔ホク‐〕【北家】 nhà Bắc Một Fujiwara bốn nhà. Người con thứ hai Fusazaki không tỷ lệ, vv, để người cha. Yon'ie là thịnh vượng nhất của. Sau này của nhiếp chính cho hệ thống nhà vua.
0phiếu
n  greenling Arabesque (cá)
Để xem nhiều hơn, vui lòng nhấn vào danh sách đầy đủ hoặc các thẻ phổ biến.
Tra từ / 検索