Xin vui lòng để lại giải nghĩa của bạn vào ô facebook comment!

Những từ liên quan tới [ろくでなし]

0phiếu
ろく‐で‐なし【▽陸でなし/×碌でなし】 Không trong đất Ai vô dụng có Bums tới.
0phiếu
ろくでなし n (Uk) bum; bất tài; ne'er-do-tốt
0phiếu
thằng vô dụng; kẻ vô dụng
Để xem nhiều hơn, vui lòng nhấn vào danh sách đầy đủ hoặc các thẻ phổ biến.
Tra từ / 検索