Xin vui lòng để lại giải nghĩa của bạn vào ô facebook comment!

Những từ liên quan tới [持っている]

+1 phiếu
Mình thấy nhiều bạn hay nói là 私はかさがあります。 Trong khi xem anime thì thấy các nhân vật lại hay hỏi là (あなたは)かさを持っていますか。 Vậy cách nói nào mới là đúng ?
Để xem nhiều hơn, vui lòng nhấn vào danh sách đầy đủ hoặc các thẻ phổ biến.
Tra từ / 検索