Xin vui lòng để lại giải nghĩa của bạn vào ô facebook comment!

Những từ liên quan tới [龗]

0phiếu
おかみ【×龗】 龗 Chẳng hạn như mưa và tuyết, người ta tin chịu trách nhiệm cho các nước Thiên Chúa. Dragon. "Kemu trục xuất giảm chấn mưa trên Genhi có Poppy摧tuyết ở龗của Oka của tôi"
Để xem nhiều hơn, vui lòng nhấn vào danh sách đầy đủ hoặc các thẻ phổ biến.
Tra từ / 検索