Xin vui lòng để lại giải nghĩa của bạn vào ô facebook comment!

Những từ liên quan tới [ajimura]

0phiếu
あじ‐むら〔あぢ‐〕【×䳑群】 䳑 群 Herd của Ajigamo. "Nếu chúng tôi, vv Nare chúng ta có thể䳑群ồn ào để trán của một ngọn đồi Né Ara để Sabushiwe kun"
Để xem nhiều hơn, vui lòng nhấn vào danh sách đầy đủ hoặc các thẻ phổ biến.
Tra từ / 検索