Xin vui lòng để lại giải nghĩa của bạn vào ô facebook comment!

Những từ liên quan tới [izaru]

0phiếu
い‐ざる【×篅】 Cái nia Nia làm bằng tre đan.
0phiếu
い‐ざ・る〔ゐ‐〕【×躄る/膝=行る】 Izaru 1 trước khi ngồi. Không đứng, tiến hành trong khi đội một chiếc mũ đầu gối và mông. Các giám đốc điều hành. 2 di chuyển lệch khỏi vị trí nơi mà các sản phẩm được đặt. 3 như thuyền là, để chà phía dưới, di chuyển với tốc độ của một con ốc.
Để xem nhiều hơn, vui lòng nhấn vào danh sách đầy đủ hoặc các thẻ phổ biến.
Tra từ / 検索