Xin vui lòng để lại giải nghĩa của bạn vào ô facebook comment!

Những từ liên quan tới [munenkin]

0phiếu
む‐ねんきん【無年金】 không có lương hưu Thậm chí nếu việc thanh toán phí bảo hiểm hưu trí lên đến 70 năm tuổi, bởi vì nó không đáp ứng các điều kiện hạn, bạn không nhận được lương hưu.
Để xem nhiều hơn, vui lòng nhấn vào danh sách đầy đủ hoặc các thẻ phổ biến.
Tra từ / 検索