Xin vui lòng để lại giải nghĩa của bạn vào ô facebook comment!

Những từ liên quan tới [opereetaa]

0phiếu
n công nhân; thợ máy tàu; thợ điều khiển; người điều khiển; người vận hành オペレーターにエラー状態を通知する thông báo cho người vận hành biết tình hình lỗi そのオペレーターは、目測で正確に機械の動きを制御している anh công nhân đó kiểm soát hoạt động của máy móc một cách chính xác bằng mắt người trực tổng đài điện thoại; tổng đài オ
0phiếu
n, exp オペレーター gọi điện trực tiếp, không qua tổng đài (người trực tổng đài) オペレーターを通さない〔電話が〕 do lỗi của tổng đài (người trực tổng đài) nên cuộc nói chuyện của chúng tôi đã bị gián đoạn オペレーターのミスで、私たちの通話は切られてしまった để nói chuyện với nhân viên trực tổng đài (người trực tổng đài), xin gọi trong giờ hành chính, hàng ngày từ t
0phiếu
n オペレーター anh công nhân đó kiểm soát hoạt động của máy móc một cách chính xác bằng mắt そのオペレーターは、目測で正確に機械の動きを制御している こういん 工員 Công nhân mới 新入工 Người công nhân đó đã nói với tôi rằng nếu tôi không chỉnh thiết bị một cách cẩn thận thì có thể sẽ xảy ra những sự cố lớn
0phiếu
n オペレーター gọi điện trực tiếp, không qua tổng đài オペレーターを通さない〔電話が〕 do lỗi của tổng đài nên cuộc nói chuyện của chúng tôi đã bị gián đoạn オペレーターのミスで、私たちの通話は切られてしまった để nói chuyện với nhân viên trực tổng đài, xin gọi trong giờ hành chính, hàng ngày từ thứ hai đến thứ sáu, 9 giờ đến 17 giờ 直接オペレーターと話
0phiếu
n オペレーター anh thợ máy tàu đó kiểm soát hoạt động của máy móc một cách chính xác bằng mắt そのオペレーターは、目測で正確に機械の動きを制御している
0phiếu
exp うんてんし 運転士 người điều khiển thang máy エレベーター運転士 người điều khiển tàu điện 運転士〔電車などの〕 オペレーター thông báo cho người vận hành (người điều khiển) biết tình hình lỗi オペレーターにエラー状態を通知する
0phiếu
n オペレーター thông báo cho người vận hành biết tình hình lỗi オペレーターにエラー状態を通知する
Để xem nhiều hơn, vui lòng nhấn vào danh sách đầy đủ hoặc các thẻ phổ biến.
Tra từ / 検索