Xin vui lòng để lại giải nghĩa của bạn vào ô facebook comment!

Những từ liên quan tới [tennin]

0phiếu
てんにん【天仁】 TakashiHitoshi Cuối thời Heian, thời đại của thời đại Hoàng Toba. Tháng Tám 3-1110 13 tháng 7 năm 1108 năm.
0phiếu
てんじん n thiên nhiên và con người; Chúa Trời và con người; người Trời てんにん n thiên nhiên và con người; Chúa Trời và con người; người Trời
0phiếu
てんにん n sự chuyển vị trí công tác; chuyển nhiệm vụ 上海領事館に転任を命ぜられる tôi được chuyển nhiệm vụ sang lãnh sự quán tại Thượng Hải
0phiếu
n てんじん 天人 THIÊN NHÂN てんにん 天人 THIÊN NHÂN
0phiếu
0phiếu
0phiếu
exp てんにん 転任 tôi được lệnh chuyển vị trí công tác sang lãnh sự quán tại Thượng Hải 上海領事館に転任を命ぜられる
Để xem nhiều hơn, vui lòng nhấn vào danh sách đầy đủ hoặc các thẻ phổ biến.
Tra từ / 検索