Xin vui lòng để lại giải nghĩa của bạn vào ô facebook comment!

Những từ liên quan tới [yoitoshi]

+1 phiếu
Tôi thấy một số giáo viên đọc 良い年 là yoinen. Theo tôi thì đó là không đúng, phải vậy không ạ? Giống như 今年 (kotoshi), phải đọc là yoitoshi mới đúng chứ nhỉ ?
Để xem nhiều hơn, vui lòng nhấn vào danh sách đầy đủ hoặc các thẻ phổ biến.
Tra từ / 検索