Xin vui lòng để lại giải nghĩa của bạn vào ô facebook comment!

Điều khoản sử dụng

Với việc sử dụng Kiwidic, bạn đồng ý chấp nhận các điều khoản nêu dưới đây. Những điều khoảng này có hiệu lực ngay khi bạn lần đầu tiên dùng Kiwidic.

Sử dụng Kiwidic

Bạn đồng ý dùng Kiwidic chỉ với mục đích hỗ trợ, tham khảo và không xâm phạm quyền, giới hạn hoặc ngăn cấm người khác sử dụng Kiwidic.

Bản quyền trí tuệ

Tất cả các bản quyền, mẫu mã, quyền về kiểu mẫu, bằng sáng chế và các quyền sở hữu trí tuệ khác (đăng ký cũng như không đăng ký) trên và trong Kiwidic và tất cả các nội dung (dưới mọi hình thức) được đặt trên mạng đều thuộc quyền sở hữu của Kiwidic hoặc người cấp phép cho Kiwidic. Bạn không được sao chép, tái bản, cắt xén, tải xuống, chuyển tải, hoặc dùng nội dung của Kiwidic bất cứ trong trường hợp nào, ngoại trừ cho mục đích cá nhân và không mang tính chất thương mại. Nếu dùng nội dung của Kiwidic cho những mục đích khác, bạn phải được Kiwidic cho phép trước bằng văn bản.

Thu thập thông tin

Khi bạn sử dụng Kiwidic, chúng tôi sẽ thu thập thông tin của bạn. Bao gồm, địa chỉ ip, thông tin tài khoản bạn cung cấp như email và mật khẩu, thông tin về thiết bị di động như mã thiết bị, mã quảng cáo. Khi bạn thanh toán, mua vật phẩm trong ứng dụng, chúng tôi có thể lưu lại thông tin về tài khoản và giao dịch của bạn. Chúng tôi luôn cố gắng nhất có thể để đảm bảo các thông tin của bạn được an toàn.

Đóng góp nội dung cho Kiwidic

Tất các các nội dung do người dùng đóng góp, sẽ được chúng tôi sử dụng để chia sẻ cho các người dùng khác. Các nội dung liên quan tới chính trị, phân biệt chủng tộc, văn hoá phẩm đồi truỵ, vi phạm thuần phong mỹ tục sẽ bị xoá bỏ mà không cần thông báo trước. Trường hợp các nội dung được đóng góp vi phạm bản quyền nội dung, chúng tôi sẽ thực hiện xoá nội dung khỏi hệ thống mà không thông báo trước khi nhận được thông báo của tác giả nội dung. Tất cả nội dung người dùng đóng góp sẽ thuộc quyền sở hữu của Kiwidic, Kiwidic được tuỳ ý sử dụng mà không cần phải thông báo trước.

Nội dung khi đóng góp giải nghĩa phải tuân thủ theo chính sách của Kiwidic

Miễn trừ trách nhiệm

Kiwidic hoạt động như một dịch vụ hỗ trợ người học tiếng Nhật và không phải là phương pháp giáo dục thay thế phương pháp giáo dục khác. Chúng tôi tuyên bố không chịu trách nhiệm với các nội dung được đăng tải trên hệ thống của chúng tôi, bao gồm cả nội dung chúng tôi đề xuất và nội dung đóng góp của người dùng. Chúng tôi luôn cố gắng hết sức để đảm bảo hệ thống luôn sẵn sàng phục vụ người dùng, trường hợp chúng tôi nâng cấp, bảo trì, hoặc đóng cửa hệ thống sẽ không cần phải báo trước. Tất cả người dùng tự chịu trách nhiệm về việc bảo quản thông tin tài khoản cá nhân của mình.

Thay đổi về điều khoản sử dụng và chính sách

Điều khoản sử dụng và chính sách này có thể được thay đổi mà không cần phải thông báo trước cho bạn.
Tra từ / 検索