Xin vui lòng để lại giải nghĩa của bạn vào ô facebook comment!

Nghĩa Hán Việt của và cách đọc

0phiếu
7 lượt xem
MIẾT
25
ベツ
すっぽん
Con ba ba.
0phiếu
すっぽん
n
snapping turtle; mud turtle
0phiếu
すっぽん
n
chụp rùa; rùa bùn
Tra từ / 検索