Xin vui lòng để lại giải nghĩa của bạn vào ô facebook comment!

Nghĩa Hán Việt của và cách đọc

0phiếu
12 lượt xem
NGẠC
24
ガク
0phiếu
あご
n
chin; jaw
0phiếu
あご
n
 cái cằm; hàm
Tra từ / 検索