Xin vui lòng để lại giải nghĩa của bạn vào ô facebook comment!

Ý nghĩa tiếng Việt của トランシルバニア:

0phiếu
0 lượt xem
Cách đọc, giải nghĩa và ví dụ:
Transylvania
0phiếu
Transylvania
0phiếu

トランシルバニア(Transylvania)

Transylvania

Romania về phía tây bắc của khu vực. Transylvania - dãy núi Alps và các phần cao nguyên được bao quanh bởi dãy núi Carpathian. Trở thành một lãnh thổ Hungary trong thế kỷ thứ 11, Áo lên đến Thế chiến thứ nhất - một phần của Đế quốc Hungary.

0phiếu

トランシルバニア(Transylvania)

ルーマニア北西部の地方。トランシルバニア‐アルプス山脈とカルパチア山脈とに囲まれた台地部。11世紀にハンガリー領となり、第一次大戦までオーストリア‐ハンガリー帝国の一部。

0phiếu

Transylvania

Region in the northwestern part of Romania. Transylvania - The plateau surrounded by the Alps mountain range and the Carpathian mountains. It became Hungarian territory in the 11th century, until the First World War Austria - part of the Hungarian Empire.

Tra từ / 検索