Xin vui lòng để lại giải nghĩa của bạn vào ô facebook comment!

Ý nghĩa tiếng Nhật của "vận tải đường thuỷ":

0phiếu
4 lượt xem
Phiên âm Hiragana và cách viết thông thường (dùng Kanji):

すいうん

水運

Tra từ / 検索