Xin vui lòng để lại giải nghĩa của bạn vào ô facebook comment!

Những từ liên quan tới [じちょう]

0phiếu
じ‐ちょう〔‐チヤウ〕【次丁】 Tsugihinoto Trong Ritsuryosei, người đàn ông có tuổi Ding và khuyết tật nhẹ. Phó giám đốc.
0phiếu
じ‐ちょう〔ヂ‐〕【持重】 Jikasane Chăm sóc, mà bạn không cư xử nhẹ nhàng. Hãy cẩn thận. "Ông quan hệ tình dục, không phải như thế niềm vui cuộc phiêu lưu Jikasane"
0phiếu
じ‐ちょう〔‐テウ〕【慈鳥】 慈 鳥 Crow của bí danh.
0phiếu
し‐ちょう〔‐チヤウ〕【仕丁】 Jicho 1 trong Ritsuryosei, cán bộ lực đối với những người đàn ông trong độ tuổi trưởng thành. Phân công hai người trong mỗi 50 hộ gia đình, là Fukusa lao động với các cơ quan chính phủ trong những thay đổi luân phiên ba năm. Có. Nộp Are'll rag. 2 thời kỳ Heian hoặc sau đó, chẳng hạn như là nhà của tầng lớp quý tộc, tôi tớ đã được tham gia vào công việc nhà.
0phiếu
じちょう n  tự chế nhạo
0phiếu
Để xem nhiều hơn, vui lòng nhấn vào danh sách đầy đủ hoặc các thẻ phổ biến.
Tra từ / 検索